Kontrola przewodów kominowych. Co musisz wiedzieć?

Cykliczne kontrole kominiarskie są obowiązkowe i nie warto ich ignorować, ponieważ bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo przewodów kominowych. Zaniedbany lub nieszczelny komin może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Nieoczyszczony z sadzy komin grozi zapłonem łatwopalnych oparów i pożarem lub zaślepieniem i w konsekwencji nawet wybuchem. Z tego powodu kontrola przewodów kominowych powinna być przeprowadzana przez doświadczonego specjalistę.

 

Kontrole kominiarskie w świetle prawa

Zasady, dotyczące wykonywania przeglądów kominiarskich regulowane są Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zlecenie kontroli przewodów kominowych jest obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku. Kontrola kominiarska jest obowiązkowa przynajmniej raz w roku. Powinna zostać wykonana przez kominiarza z uprawnieniami mistrzowskimi, który należy do Korporacji Kominiarzy Polskich lub przez osobę z odpowiednimi uprawnienia budowlanymi. Zazwyczaj towarzyszy jej także czyszczenie komina. Kosztami wykonania ekspertyzy obciążony jest właściciel budynku.

 

Pamiętajmy, że brak aktualnej opinii kominiarskiej na temat stanu przewodów skutkuje w razie wypadku możliwością oskarżenia właściciela domu. Brak obowiązkowego przeglądu kominiarskiego grozi również karami finansowymi w wysokości 500 zł. Mandat może być nałożony przez inspektora nadzoru budowlanego lub zostać orzeczony przez sąd, a sam budynek – odcięty od dopływu gazu. Na dużo wyższe kary narażeni są właściciele, którzy zaniedbują czyszczenie komina – mogą zapłacić mandat nawet w wysokości 5 tysięcy złotych! Przewody wentylacyjne muszą być czyszczone raz w roku, gazowe dwa razy w roku, a dymowe cztery razy w roku. W budynkach jednorodzinnych czyszczeniem może się zająć sam właściciel, jednak rekomenduje się skorzystanie z usług doświadczonego mistrza kominiarskiego lub czeladnika.

 

Jak wygląda kontrola przewodów kominowych?

Kontrola przewodów kominowych ma na celu sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Kominiarze sprawdzają szczelność przewodów i w razie konieczności czyszczą je. Określają sprawność przewodów kominowych i ich podłączeń oraz możliwości ich bezpiecznego użytkowania. Sprawdzana jest ilość i rodzaj podłączeń, sprawność kratek wentylacyjnych, stan technicznych drzwiczek rewizyjnych, łączników i rur zapiecowych, prawidłowość ciągu kominowego i wylotów oraz stan głowic, ścian i nasad kominowych. Do wykonania kontroli niezbędne jest użycie kuli kominiarskiej. Natomiast szczelność przewodów sprawdza się najczęściej za pomocą kamery inspekcyjnej. Kominiarze posługują się również podczas kontroli ciągomierzami, wykrywaczami obecności spalin pogazowych i anemometrami.

 

Kontrole przeprowadzane są przez zespół co najmniej dwóch osób, pod kierunkiem mistrza kominiarskiego. Raz na pięć lat należy poza rutynową kontrolą przeprowadzić również inwentaryzację. Właściciel lub zarządca budynku mają obowiązek niezwłocznie naprawić wszystkie stwierdzone podczas kontroli uszkodzenia. Kontrola przewodów kominowych potwierdzana jest sporządzeniem protokołu, w którym wymienia się wszystkie nieprawidłowości. Kopia dokumentu musi trafić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Do protokołu dołączany jest również, wykonany przez kominiarza, szkic przewodu kominowego z odpowiednimi oznaczeniami.

Kontrola przewodów kominowych. Co musisz wiedzieć?
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo